ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ

...

ການສຳຫຼວດຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນສາຂາວິສະວະກຳໂລຊິດສະຕິກ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ

ນັກຄົ້ນຄວ້າ: ປທ ຄອນສະຫວັນ ທະນົງສັກ, ປທ ຄອນສະຫວັນ ນໍລະສານ, ປທ ຄຳພັນ ຊົມວິມານ, ປທ ຄຳນ້ອຍ ກຸນລະວົງ, ປທ ນ ພູມໄຊດາວອນ ສົມບູນສັກ
ບ່ອນຕີພິມ: ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ
ປີ: 2020
ປະເພດ: Option 1
ພາສາ: ລາວ
ລິຂະສິດ: ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ

ລາຍລະອຽດ

...

Lorem ipsum dolor sit amet

ນັກຄົ້ນຄວ້າ: Lorem ipsum
ບ່ອນຕີພິມ: Lorem ipsum dolor
ປີ: 2022
ປະເພດ: Option 1
ພາສາ: ລາວ
ລິຂະສິດ: Lorem ipsum dolor sit amet

ລາຍລະອຽດ

...

Lorem ipsum dolor sit amet

ນັກຄົ້ນຄວ້າ: Lorem ipsum
ບ່ອນຕີພິມ: Lorem ipsum dolor
ປີ: 2022
ປະເພດ: Option 1
ພາສາ: ລາວ
ລິຂະສິດ: Lorem ipsum dolor sit amet

ລາຍລະອຽດ

...

Lorem ipsum dolor sit amet

ນັກຄົ້ນຄວ້າ: Lorem ipsum
ບ່ອນຕີພິມ: Lorem ipsum dolor
ປີ: 2022
ປະເພດ: Option 1
ພາສາ: ລາວ
ລິຂະສິດ: Lorem ipsum dolor sit amet

ລາຍລະອຽດ

...

Lorem ipsum dolor sit amet

ນັກຄົ້ນຄວ້າ: Lorem ipsum
ບ່ອນຕີພິມ: Lorem ipsum dolor
ປີ: 2022
ປະເພດ: Option 1
ພາສາ: ລາວ
ລິຂະສິດ: Lorem ipsum dolor sit amet

ລາຍລະອຽດ

...

Lorem ipsum dolor sit amet

ນັກຄົ້ນຄວ້າ: Lorem ipsum
ບ່ອນຕີພິມ: Lorem ipsum dolor
ປີ: 2022
ປະເພດ: Option 1
ພາສາ: ລາວ
ລິຂະສິດ: Lorem ipsum dolor sit amet

ລາຍລະອຽດ